Blog

Mám nárok na vrátenie dane?

U Slovákov pracujúcich v Rakúsku predstavujú daňové preplatky často niekoľko stoviek eur. Daňový preplatok bude vyplatený priamo rakúskym finančným úradom na účet klienta.

Nárok na vrátenie daní Vám vzniká znížením základu dane, a to napr. životnou poistkou, hypotékou (branou na nehnuteľnosť pred 1.1.2016!) a pod.

Nárok na vrátenie daní Vám vzniká napr. ak,

-ste slobodným rodičom

-dochádzate do práce

-neodpracovali ste celý rok

-máte výdavky spojené s prácou, ktoré Vám zamestnávateľ neuhradil (napr.nákup prac.oblečenia, prac.pomôcok, odbornej literatúry)

-máte náklady spojené s vedením dvojitej domácnosti- jednej v Rakúsku a druhej v zahraničí (napr.na Slovensku alebo v Česku)-tzv. Doppelte Haushaltsfuehrung

-dobrovoľne prispievate nejakej organizácii (napr.Červený kríž, útulok pre zvieratá

O vrátenie daní môžete požiadať aj zo Slovenska. Emailom Vám zašleme všetky potrebné informácie. Naša spoločnosť Vám garantuje 100 % diskrétnosť a zabezpečí ochranu všetkých Vašich osobných údajov v súlade s platným zákonom č. 428/2002 Z.z. Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov.

Spôsob podania DP:

-Daňové priznanie sa podáva buď v papierovej forme alebo elektronicky po prihlásení klienta na elektronicky portál finančného  úradu.  O spôsobe podania sa klient rozhodne sám.

-S výškou daňového preplatku bude každý klient písomne alebo telefonicky oboznámený ešte pred samotným podaním daň.priznania.

 

Team B&J