Vyslanie zamestnancov

Možnosť podnikať v rámci EU aj v inom zmluvnom štáte, nezbavuje našich podnikateľov povinností, ktoré sú v danom štáte platné. Rovnako to platí aj pre Rakúsko. Ak plánujete vyslať zamestnancov slovenskej firmy na prácu do Rakúska, budete potrebovať európske potvrdenie […]

Finanzonline

Mnohí z našich klientov sa nikdy nestretli s pojmom Finanzonline. Dovoľte nám Vám tento systém v krátkosti predstaviť. Čo je teda Finanzonline? Finanzonline (FO) je oficiálny online systém rakúskeho daňového úradu- tzv.Finanzamtu, je spravovaný rakúskym ministerstvom financií, ktorý slúži na […]