Finanzonline

Mnohí z našich klientov sa nikdy nestretli s pojmom Finanzonline.

Dovoľte nám Vám tento systém v krátkosti predstaviť.

Čo je teda Finanzonline?

Finanzonline (FO) je oficiálny online systém rakúskeho daňového úradu- tzv.Finanzamtu, je spravovaný rakúskym ministerstvom financií, ktorý slúži na viacero účelov- predovšetkým na spracovávanie a podávanie daňových priznaní online formou, na podávanie žiadostí o rodinné prídavky a pod.
Podávanie daň.priznaní prostredníctvom FO je rýchlejšie, jednoduchšie a najmä prehľadnejšie. Prostredníctvom FO prebieha aj následná komunikácia s Finanzamtom online formou.
Prístupové dáta k tomuto systému Vám príjdu na adresu doporučeným listom do vlastných rúk alebo si ich môžete na počkanie vyzdvihnúť na pobočke ktoréhokoľvek fin.úradu.

So zriadením Vášho FO účtu a inými úkonmi Vám samozrejme vieme pomôcť.

Pridaj komentár