Vyslanie zamestnancov

Možnosť podnikať v rámci EU aj v inom zmluvnom štáte, nezbavuje našich podnikateľov povinností, ktoré sú v danom štáte platné. Rovnako to platí aj pre Rakúsko. Ak plánujete vyslať zamestnancov slovenskej firmy na prácu do Rakúska, budete potrebovať európske potvrdenie […]

Finanzonline

Mnohí z našich klientov sa nikdy nestretli s pojmom Finanzonline. Dovoľte nám Vám tento systém v krátkosti predstaviť. Čo je teda Finanzonline? Finanzonline (FO) je oficiálny online systém rakúskeho daňového úradu- tzv.Finanzamtu, je spravovaný rakúskym ministerstvom financií, ktorý slúži na […]

Obdobie na vyjadrenia od fin.úradu

Často sa nás naši klienti pýtajú prečo čakajú dlhšie obdobie na vyjadrenia od fin.úradu ohľadom daňových priznaní. Pracovníci, ktorí spracuvávajú daňové priznania alebo rod.prídavky, majú čas na vyjadrenie sa, podanie žiadosti o doplnenie informácii alebo na poslanie rozhodnutia, (tzv.Bescheidu) až […]

Info o nás

Info o nás Sme spoločnosť zaoberajúca sa informačnou a administratívnou činnosťou pre Čechov a Slovákov  pracujúcich v Rakúsku. Spolupracujeme takisto s viacerými partnermi, ktorí Vám vedia pomȏcť s financovaním Vášho bývania a poistenia v Rakúsku a poskytnú aj poradenstvo pre […]