Obdobie na vyjadrenia od fin.úradu

Často sa nás naši klienti pýtajú prečo čakajú dlhšie obdobie na vyjadrenia od fin.úradu ohľadom daňových priznaní. Pracovníci, ktorí spracuvávajú daňové priznania alebo rod.prídavky, majú čas na vyjadrenie sa, podanie žiadosti o doplnenie informácii alebo na poslanie rozhodnutia, (tzv.Bescheidu) až […]