Vyslanie zamestnancov

Možnosť podnikať v rámci EU aj v inom zmluvnom štáte, nezbavuje našich podnikateľov povinností, ktoré sú v danom štáte platné. Rovnako to platí aj pre Rakúsko.

Ak plánujete vyslať zamestnancov slovenskej firmy na prácu do Rakúska, budete potrebovať európske potvrdenie o ich sociálnom poistení na Slovensku (PD A1), európsku kartu poistenca zdravotnej poisťovne a registráciu v rakúskom centrálnom koordinačnom registri (ZKO).

Pokiaľ budú vaši zamestnanci vykonávať v Rakúsku činnosť, ktorá je podľa rakúskeho zákona živnosťou, či už remeselnou, alebo viazanou, budete potrebovať aj potvrdenie o uznaní vašej slovenskej živnosti na jej výkon na území Rakúska. Toto platí rovnako pre živnostníkov, ako aj pre obchodné spoločnosti (eseročky, prípadne akciovky).

Sociálne poistenie v SR – inštitút vyslania

V EU platí zásada, že občania zmluvných štátov EU majú byť poistení len v jednom štáte a to v tom kde vykonávajú pracovnú činnosť. Keďže k hlavným výhodám EU patrí bezpochyby možnosť poskytovať služby a pracovné výkony aj v iných členských krajinách EU, pri striktnom dodržiavaní uvedenej zásady by bola takáto prax pre zamestnancov aj pre firmy administratívne mimoriadne náročná.

Existuje teda výnimka z tohto pravidla uvedená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004, tzv. inštitút vyslania, prostredníctvom ktorého môže zamestnanec zostať poistený na účely sociálneho zabezpečenia na území SR napriek tomu, že vykonáva činnosť na území iného štátu EÚ, vrátane Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu.

Tento inštitút môžu využiť zamestnávatelia vysielajúci zamestnancov, ak očakávané trvanie práce v zahraničí nepresahuje 24 mesiacov. Zároveň musí zamestnávateľ spĺňať aj ďalšie podmienky na uplatnenie vyslania, podrobnosti mu vysvetlí každá pobočka Sociálnej poisťovne.

K využitiu vyslania nedochádza automaticky, ale je potrebné podať žiadosť na príslušné pracovisko sociálnej poisťovne. Za zamestnancov podáva žiadosť vždy zamestnávateľ.

Tlačivo žiadosti sa nachádza na internetovej stránke Sociálnej poisťovne (žiadosť), alebo v každej pobočke Sociálnej poisťovne.

V prípade, ak zamestnávateľ spĺňa podmienky na uplatnenie inštitútu vyslania, Sociálna poisťovňa vystaví formulár PD A1, ktorý potvrdzuje, že zamestnanec podlieha naďalej právnym predpisom SR a sú za neho odvádzané odvody na území SR napriek tomu, že vykonáva činnosť v zahraničí.

 

(zdroj: rakusko.sk)

Pridaj komentár